רימון בדעאן בע״מ

ייזמות ובנייה

ברוכים הבאים לחבר רימון בדעאן בע"מ

raymonb.co.il
חברת רימון בדעאן בע"מ, הינה חברה פרטית לייזום, תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים, החברה רשומה בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1984 בסיווג ג- 5 והינה קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.

מהפרויקטים שבוצעו על ידי החברה

בית וגן ישראל זנגוויל 1

בית וגן

מבשרת החדשה

החוצבים - 277 יח"ד

הוד דניה - 209 יחידות

הוד דניה

מצפה רמות‎‎

ירושלים

רימון בדעאן בע״מ

החברה נמנית בין חברות הבניה המובילות בענף הבניה בזכות.

חוסנה הכלכלי

מחויבותה לאיכות

אמינות

שרות ועמידה בלוחות הזמנים

מחויבותה לאיכות

מחויבותה לאיכות

לוקחות מרוצים

450

פרויקטים שלמים

12

פרויקטים קרובים

112

לקוחות מאושרים

12

פרסים בינלאומיים