השירותים שלנו

החברה נמנית בין חברות הבניה המובילות בענף הבניה בזכות חוסנה הכלכלי, וכן

בזכות מחויבותה לאיכות, אמינות, שרות ועמידה בלוחות הזמנים ובצוות

המועסקים, מהנדסים, מנהלי פרויקטים, מנהלי עבודה ומערך כוח אדם בעל ניסיון עשיר בתכנון ובהקמת פרויקטים הנדסיים גדולים ומורכבים.

איך אנחנו עושים עובד

החברה רשומה בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה

ולכן בזכות מחויבותה לאיכות, אמינות, שרות ועמידה בלוחות הזמנים ובצוות

בהקמת פרויקטים משלב היזום, תכנון, רישוי, תכנון מפורט, ביצוע מושלם עד מסירת הפרויקט למזמין.